Beograd, 9. juna 2014. – Razgovor sa Mihajlom Pantićem povodom njegove knjige priča Hodanje po oblacima održaće se u sredu 11. juna u 19 časova u Maloj sali SKC u Beogradu.
S Mihajlom Pantićem razgovaraju Miloš Živković i Ivan Isailović, nekada polaznici kursa „Kreativno pisanje“ na Filološkom fakultetu u Beogradu, a sada članovi Književnog društva „Orfisti“, i Vesna Kapor.
Kako najavljuju moderatori, ovaj razgovor biće prilika da se preko knjige priča Hodanje po oblacima, koja je objavljena u izdanju Arhipelaga, otvore i pitanja: U čemu se ogleda posebnost i značaj kreativnog književnog stvaralaštva? Da li se kreativno pisanje može vrednovati prema parametrima visoke književnosti? Može li se naučiti kreativno pisati? Postoji li „metodika“ pisanja? Da li univerzitet „fabrikuje“ kreativne radne snage ili stvara umetnike? Kakav je odnos mentora i stvaraoca? Koliko nas strateški rad na polju kreativnog književnog stvaralaštva udaljava od same kreativnosti?