Beograd, 19. aprila 2018. – Posle razmatranja radova koji su prispeli na konkurs Centra za liberalno-demokratske studije i Izdavačke kuće Arhipelag, žiri je doneo odluku da Nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana za 2018. godinu dodeli Milanu G. Piljku iz Beograda za rad pod nazivom „Privredna elita u Jugoslaviji i Bugarskoj 1958–1965: uporedna analiza“.
Milan G. Piljak rođen je 1983. godine. Osnovne studije završio je na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je i doktorirao. Nagrađeni rad predstavlja doktorsku disertaciju Milana G. Piljka za koju je autor obavio istraživanja u arhivima u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Sofiji. Piljak živi u Beogradu.
Nagrada za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana biće uručena Milanu G. Piljku na svečanosti koja će se održati 8. juna ove godine u Beogradu. Nagrada se sastoji iz povelje i novčanog iznosa od 2.000 evra.
Objavljivanje nagrađenog rada u obliku knjige zavisiće od eventualne revizije koja zadovoljava standardne uslove edicije Summa Izdavačke kuće Arhipelag.
Žiri je radio u sastavu: Mihail Arandarenko (profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), Gojko Božović (glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag), Boško Mijatović (predsednik Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu) i Branko Milanović (profesor na Postdiplomskom centru City Univerziteta u Njujorku).
Žiri je sa zadovoljstvom konstatovao da je na konkurs stigao značajan broj radova, što pokazuje da se uvećava interesovanje za ekonomsku istoriju Balkana.
Godišnju nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana osnovali su Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag u avgustu 2013. godine. Nagrada je zamišljena kao podsticaj novoj generaciji istraživača u oblasti ekonomske istorije Balkana, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka.
Prethodni dobitnici Nagrade za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana bili su Jelena Rafailović iz Beograda (2014), Aleksandar Rakonjac iz Beograda (2015), Milan Balaban iz Olomuca u Češkoj Republici (2016) i Luka Mrkobrada iz Beograda (2017).