Beograd, 5. maja 2016. – Posle razmatranja radova koji su prispeli na konkurs Centra za liberalno-demokratske studije i Izdavačke kuće Arhipelag, žiri je doneo odluku da Nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana za 2016. godinu dodeli Milanu Balabanu iz Olomuca (Češka Republika) za rad pod nazivom „Jugoslovensko-čehoslovački ekonomski odnosi od 1918. do 1938. godine“.
Milan Balaban rođen je 1981. godine u Banjaluci, gde je završio studije na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta. Od 2013. godine živi u Češkoj. Nagrađeni rad je doktorska teza Milana Balabana na Odseku za istoriju Masarikovog univerziteta u Brnu.
Nagrada za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana biće uručena Milanu Balabanu na svečanosti koja će se održati krajem juna ove godine u Beogradu. Nagrada se sastoji iz povelje i novčanog iznosa od 2.000 evra.
Objavljivanje nagrađenog rada u obliku knjige zavisiće od revizije koja zadovoljava standardne uslove edicije Summa Izdavačke kuće Arhipelag.
Žiri je radio u sastavu: Mihail Arandarenko (profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), Gojko Božović (glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag), Boško Mijatović (predsednik Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu) i Branko Milanović (profesor na Postdiplomskom centru City Univerziteta u Njujorku).
Žiri je sa zadovoljstvom konstatovao da je na konkurs stigao značajan broj radova, što pokazuje da se uvećava interesovanje za ekonomsku istoriju Balkana.
Godišnju nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana osnovali su Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag u avgustu 2013. godine. Nagrada je zamišljena kao podsticaj novoj generaciji istraživača u oblasti ekonomske istorije Balkana, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka.
Prethodni dobitnici Nagrade za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana bili su Jelena Rafailović iz Beograda (2014) i Aleksandar Rakonjac iz Beograda (2015).