Beograd, 30. juna 2016. – Milanu Balabanu, istoričaru iz Olomuca (Češka Republika), uručena je Nagrada za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana na svečanosti koja je održana u Centru za liberalno-demokratske studije u Beogradu. Nagrada se sastoji iz povelje i novčanog iznosa od 2.000 evra.
Nagrada za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana za 2016. godinu dodeljena je Milanu Balabanu za rad pod nazivom „Jugoslovensko-čehoslovački ekonomski odnosi od 1918. do 1938. godine“.
Milan Balaban rođen je 1981. godine u Banjaluci, gde je završio studije na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta. Od 2013. godine živi u Češkoj. Nagrađeni rad je doktorska teza Milana Balabana na Odseku za istoriju Masarikovog univerziteta u Brnu.
Žiri je radio u sastavu: Mihail Arandarenko (profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), Gojko Božović (glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag), Boško Mijatović (predsednik Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu) i Branko Milanović (profesor na Postdiplomskom centru City Univerziteta u Njujorku). Žiri je sa zadovoljstvom konstatovao da je na konkurs stigao značajan broj radova, što pokazuje da se uvećava interesovanje za ekonomsku istoriju Balkana.
Objavljivanje nagrađenog rada u obliku knjige zavisiće od revizije koja zadovoljava standardne uslove edicije Summa Izdavačke kuće Arhipelag.
Godišnju nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana osnovali su Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag u avgustu 2013. godine. Nagrada je zamišljena kao podsticaj novoj generaciji istraživača u oblasti ekonomske istorije Balkana, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka.
Milan Balaban je treći dobitnik Nagrade za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana. Prethodni dobitnici ove nagrade bili su mladi istoričari iz Beograda Jelena Rafailović (2014) i Aleksandar Rakonjac (2015).