Beograd, 13. oktobra 2014. – Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag raspisali su konkurs za godišnju nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana.
Nagrada se odnosi na diplomske, master i magistarske radovi ili doktorske disertacije odbranjene u toku poslednjih 5 godina, ili su u procesu odbrane, na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i na neobjavljene monografije autora iz pomenutih zemalja. Biće prihvaćeni samo radovi koji se bave temama sa teritorije bar jedne od navedenih zemalja, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka. Kandidati moraju imati manje od 40 godina u trenutku podnošenja rada. Radovi u PDF ili Word formatu treba da budu poslati na e-mail adresu price@arhipelag.rs do 1. februara 2015. godine.
Najbolji rad će izabrati žiri u sastavu: Mihail Arandarenko (profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu), Gojko Božović (glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag), Boško Mijatović (predsednik Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu) i Branko Milanović (ekonomista u Istraživačkom odeljenju Svetske banke u Vašingtonu).
Najbolji rad će, uz eventualna skraćenja dogovorena sa autorom, biti objavljen u ediciji Summa Izdavačke kuće Arhipelag, a njegov autor će dobiti nagradu od 2.000 evra.
Odluka o najboljem radu biće doneta u aprilu 2015, a izdavanje knjige i svečanost uručivanja nagrade očekuju se u junu 2015. godine.
Nagrada za rad iz ekonomske istorije Balkana osnovana je 2012. godine, a njen prvi dobitnik je Jelena Rafailović.