Beograd, 2. septembra 2013. – Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag objavljuju konkurs za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana.
Radovi mogu biti diplomski, master, magistarski ili doktorske disertacije odbranjeni u toku poslednjih 5 godina, ili u procesu odbrane, na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i neobjavljene monografije autora iz pomenutih zemalja. Biće prihvaćeni samo radovi koji se bave temama sa teritorije bar jedne od navedenih zemalja, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka. Kandidati moraju imati manje od 40 godina u trenutku podnošenja rada. Radovi u PDF ili Word formatu treba da budu poslati na e-mail adresu price@arhipelag.rs do 1. februara 2014. godine.
Najbolji rad će izabrati žiri u sastavu: Mihail Arandarenko (profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu), Gojko Božović (glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag), Boško Mijatović (predsednik Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu) i Branko Milanović (ekonomista u Istraživačkom odeljenju Svetske banke u Vašingtonu).
Najbolji rad će, uz eventualna skraćenja dogovorena sa autorom, biti objavljen u ediciji Summa Izdavačke kuće Arhipelag, a njegov autor će dobiti nagradu od 2.000 evra.
Odluka o najboljem radu biće doneta u aprilu 2014, a izdavanje knjige i svečanost uručivanja nagrade očekuju se u junu 2014. godine.
Nagrada za rad iz ekonomske istorije Balkana dodeljivaće se jednom godišnje.