Beograd, 20. avgusta 2013. – Izdavačka kuća Arhipelag objaviće Gledaj dugo i netremice, novu knjigu eseja i sećanja Čarlsa Simića, jednog od vodećih savremenih svetskih pesnika i esejista, do ovogodišnjeg Sajma knjiga u Beogradu.
Eseji Čarlsa Simića pisani su u poslednjih nekoliko godina, a u njihovom središtu su vrlo konkretni politički, ideološki, društveni ili tehnološki izazovi pred kojima se nalazi savremeni čovek, kao i novi kontekst u kome se našla savremena kultura.
U novim esejima Čarlsa Simića, od kojih su neki izazvali velike reakcije američkog javnoig mnjenja odmah posle njihovog prvog objavljivanja u medijima, govori se o političkoj neodgovornosti, o vojnim intervencijama, o tome ko su danas autentični svedoci užasa, o nestanku javnog dobra iz javnih politika, o novom globalnom talasu pesimizma, o marginalizaciji znanja, o javnim bibliotekama koje se u Sjedinjenim Američkim Državama sve češće zatvaraju, o filmovima koje ne možemo zaboraviti ili o slikama i prizorima savremenog sveta koje ne smemo prećutati.
Posebno mesto u ovim esejima imaju pitanja poezije ili pak piščevo majstorsko oživljavnja vlastitith sećanja na odrastanje u Beogradu ili pak na život u Evropi i potom u Americi. Čarls Simić ispisuje nesvakidašnje strasno i lucidno svedočanstvo o iskušenjima modernih vremena.
Novi eseji Čarlsa Simića biće objavljeni u prevodu Vesne Roganović i Ivice Pavlovića.
U izdanju Arhipelaga ranije su objavljeni Simićeva knjiga eseja Alhemija sitničarnice (2008), kao i velika retrospektiva njegove poezije od ranih pesama do stihova iz rukopisa Iščekujući presudu (2010).