Beograd, 18. jula 2019. – Nova knjiga pisca Ratka Dangubića Hercegovina upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga u novoj ediciji Manuskript.
Dangubićeva Hercegovina je uzbudljiva poema o mitskoj, istorijskoj i savremenoj Hercegovini. Hercegovina je poema o patnji i ljubavi, o dugom trajanju istorije, o večnom iskustvu mita, o pamćenju koje se ne može odbaciti.
Ratko DangubićU ovoj poemi, na pozadini savremenih zbivanja i iskušenja, lirske ekspresije i epskog zamaha, oživljaju likovi iz istorijske prošlosti i odjekuju umnoženi glasovi, kako savremeni, tako i oni koji dolaze iz minulih vremena. U ovoj neobičnoj i gustoj poemi stapaju se i prožimaju različite slike stvarne i mitske Hercegovine.
Napisana kao tridesetodelna poema, Hercegovina je sa mnoštvom svojih likova, senki i glasova jedna vrsta oratorijuma i dramski intenzivnog susreta sa odjecima istorije u savremenom trenutku.
Polazeći od starih mitova Dangubićeva poema stiže do sasvim novih priča, ali i od hercegovačkih jama iz Dugog svetskog rata do priča koje se nikada do kraja ne mogu ispričati.
Manuskript je pesnička edicija u kojoj će se objavljivati knjige pesama u bibliofilskom izdanju sa crtežima poznatih savremenih umetnika.
Poema Hercegovina Ratka Dangubića objavljena je sa kolornim crtežima Snežane Vujović Nikolić.