Beograd, 29. novembra 2016. – Dve prozne knjige Lasla Blaškovića objavljene su ovih dana u prevodu.
Blaškovićev roman Posmrtna maska objavljen je u izdanju vodećeg slovačkog izdavača Kaligram iz Bratislave. Posmrtnu masku je na slovački jezik preveo Karol Hmel. Roman je objavljen u prestižnoj ediciji Pro Libris.
Blaškovićeva knjiga priča Priča o malaksalosti objavljena je na mađarskom jeziku u izdanju Foruma iz Novog Sada. Knjigu je na mađarski jezik prevela Eva Glavinić Vekas.
Laslo Blašković Priča o malaksalosti mađarsko izdanje Laslo Blaskovic Madonin nakit SLAWA
Ove dve knjige Lasla Blaškovića, objavljene na srpskom jeziku u izdanju Arhipelaga, već su prevedene na makedonski i bugarski jezik.
Englesko izdanje romana Lasla Blaškovića Madonin nakit, objavljeno pre nekoliko meseci u ediciji SLAWA koju je pokrenuo Forum slovenskih kultura, nominovano je za nagradu Dablin Impakt.
Roman Madonin nakit, koji je uvršćen u ediciji 100 slovenskih romana, kao jedan od deset najboljih srpskih romana objavljenih posle pada Berlinskog zida, uskoro će biti objavljen na ruskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.