Beograd, 6. aprila 2020. – Odluka o dobitniku Nagrade za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana, na Konkursu koji su raspisali Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag, kao i sama dodela Nagrade odlažu se za početak jeseni zbog pandemije koronavirusa i vanrednog stanja.
Odluka o dobitniku Nagrade za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana trebalo je da bude doneta tokom aprila, a sama svečanost dodele Nagrade uobičajeno se održava u prvoj polovini juna.
Zbog novonastalih okolnosti Žiri i ogranizatori nagrade bili su prinuđeni da odlože najavljene termine odluke o Nagradi i dodele Nagrade.
O novim terminima kandidati i javnost biće blagovremeno obavešteni.