Beograd, 20. maja 2014. – Zbog dramatičnih događaja u našoj zemlji i stradanja velikog broja ljudi usled poplava, Arhipelag otkazuje promociju knjige Tiranija izbora Renate Salecl koja je bila zakazana za 23. maj u 20 časova u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda.
Saosećajući sa žrtvama i ugroženim u katastrofalnim poplavama koje su pogodile građane Srbije u velikom delu zemlje, Arhipelag će, zajedno sa svojim autorima i saradnicima, kao i domaćim i međunarodnim asocijacijama čiji je član, nastojati da kroz donacije i akcije pomogne ugroženim građanima i kulturnim i socijalnim institucijama.
Arhipelag poziva građane i institucije da se uključe u akcije prikupljanja pomoći za stanovništvo Srbije i zemalja u okruženju ugroženih poplavama i da učine koliko mogu.