Beograd, 29. novembra 2017. – Srpski PEN centar organizuje panel Evropa razlika ili različita Evropa koji će se održati 30. novembra i 1. decembra u Srpskom PEN centru. Panel se održava u četvrtak (30. novembra) i petak (1. decembra) od 11 do 13 časova.
Učesnici panela Evropa razlika ili različita Evropa jesu poznati pisci, esejisti, politikolozi i sociolozi iz Jugoistočne i Istočne Evrope. Na panelu Evropa razlika ili različita Evropa govore slovenački pisac Andrej Blatnik, hrvatski pisac i teoretičar Igor Štiks, filozof Alpar Lošonc, politikolog Duško Lopandić, pesnik i esejista Vladimir Kopicl i esejista i prevodilac Relja Dražić. Moderator panela Evropa razlika ili različita Evropa je Gojko Božović.
U središtu panela Evropa razlika ili različita Evropa nalaze se novi evropski izazovi koji su Evropu, kako god je zamišljali i doživljavali, učinili u mnogo čemu drugačijom nego što je bila pre samo nekoliko godina. Različite krize – od ekonomske krize, preko migrantske krize, konceptualne krize, krize upravljanja, kreditnih kriza, lokalnih i regionalnih kriza, do krize sadržaja i krize ukusa – potresli su iz osnova kako samu Evropu, tako i različite političke, socijalne i konceptualne predstave o njoj. Šta danas možemo da kažemo o tome koliko se Evropa promenila u protekloj deceniji? Da li danas možemo da sagledamo dubinu tih promena i karakter njihovih posledica? Da li danas više imamo Evropu socijalnih vrednosti ili Evropu političkog pragmatizma? Da li je različita Evropa uticala da se povećaju ili pak smanje evropske razlike? Kako su nove evropske okolnosti uticale na evropske integracije? U kojoj meri stabilokratija, populizam i masovna migracija mladih sa Istoka Evrope temeljno određuju današnje evropsko iskustvo? Da li su danas Evropa i Evropska unija u istom odnosu kao pre deset godina? Da li ideje o Evropi različitih brzina, o Evropi A i Evropi B, o Evropi različitih kreditnih, socijalnih i političkih rizika stvaraju različitu Evropu ili pak Evropu spremnu da uvažava razlike? Kakve nam uvide i rešenja nude savremena evropska književnost, politička teorija ili sociologija? Pitanja je mnogo, ali razgovora nema dovoljno. Srpski Pen centar organizuje panel Evropa razlika ili različita Evropa sa uverenjem da su u uzbudljivim vremenima neophodni razgovori kako bi se razumele nove okolnostki i novi izazovi.
U prethodne tri godine Srpski PEN centar je, u saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine, organizovao u Novom Sadu tri međunarodne konferencije na evropske teme: Evropa: stalne i nestalne granice, Evropa: (ne) ispričana priča i Evropa: meridijani u pokretu. Panel Evropa razlika ili različita Evropa predstavlja nastavak ovih novosadskih razgovora o ključnim evropskim pitanjima savremenog trenutka.
Sastavni deo panela Evropa razlika ili različita Evropa jeste književno veče Andreja Blatnika u Kulturnom centru „Parobrod“ u petak 1. decembra u 19 časova.