Beograd, 26. novembra 2017. – Sabrane pesme Danila Kiša i njegovu najpoznatiju dramu Elektra Arhipelag je objavio kao devetu knjigu u okviru Dela Danila Kiša u deset knjiga.
Kišov pesnički opus nije veliki, to je ukupno trideset pet pesama, od kojih trinaest nije objavljeno za pesnikovog života. Najveći broj pesama Kiš je pisao pedesetih i šezdesetih godina. Zanimljivo jer da su prvi i poslednji Kišovi književni tekstovi nastali u obliku poezije. Kiš je u književnost ušao objavljujući pesmu “Oproštaj s majkom” 1953. godine, da bi poslednji književni tekst koji je napisao bila pesma “Na vest o smrti gospođe M. T.”, posvećena Miri Trailović, iz avgusta 1989. godine.
Kišova drama Elektra nastala je 1968. godine, a premijerno je izvedena u Ateljeu 212 u novembru iste godine.
Polazeći od velike Euripidove drame, Danilo Kiš je oblikovao dramu koja, u snažnom dijalogu sa antičkom tradicijom, progovara o nekim od osnovnih pitanja Kišovog i uopšte modernog vremena.