Beograd, 7. februara 2024. – Nova knjiga pesama Ane Ristović Tu objavljena je u izdanju Arhipelaga u pesničkoj ediciji Element.
Knjiga Tu suočava čitaoca s mnoštvom elemenata svakodnevice u širokom rasponu od Mediterana do Kine, od Beograda do unutrašnjih svetova lirskog subjekta ove poezije.
– Cela knjiga pesama Ane Ristović Tu nastoji da osmisli, prepozna i izgovori to čudesno mesto za koje se, bez ostatka, može reći tu. To privilegovano mesto sabranosti i samopreispitivanja traži se u pesmama Ane Ristović i na moru i na kopnu, i u sebi i u svetu, i u daljini i u blizini, i u svakodnevici s kojom se mora i u snoviđenjima bez kojih se ne može ni u svakodnevici ni u poeziji, i u kineskim prizorima i u mediteranskim ili beogradskim vidicima. Ali se najpre i najjednostavnije nalazi u samoj poeziji, kao stajnoj tački iznijansiranog unutrašnjeg i uzburkanog i mnogostranog spoljnjeg sveta.
„Knjige čitati sporo“, kaže pesnikinja u pesmi „Usporavanje“. Pesnikinja poziva na sporost da bi se opazila punoća sveta, ali i da bi se jednako precizno opazili prizori praznine u njemu. I bez te njene preporuke, ova knjiga se čita sporo, sa zapitanošću koja traje, s prodornošću koja vas ne napušta, sa slikama koje ostaju.– kaže Gojko Božović u recenziji knjige Tu.
Uzbudljive i raznolike slike ove poezije produžavaju se u knjizi pesama Tu crtežima Ane Ristović koji stoje u najdubljoj vezi sa samim pesmama na koje se odnose.
Pre knjige Tu, Ana Ristović je objavila pesničke knjige: Snovidna voda (1994), Uže od peska (1997), Zabava za dokone kćeri (1999), Život na razglednici (2003), Oko nule (2006), P.S. (izabrane pesme, 2009), Meteorski otpad (2013), Nešto svetli (izabrane pesme, 2014), Čistina (2015) i Ruke u rukama (2019). Objavila je i knjigu lirskih eseja Knjiga nestajanja (2020), posvećenu predmetima koji su činili sastavni deo naše svakodnevice, a onda su zbog promene tehnologije i načina života nestali iz upotrebe.
Dobitnica je nekoliko najuglednijih nagrada za poeziju: nagrade „Branko Miljković“, „Brankove nagrade“, nagrade „Milica Stojadinović Srpkinja“, „Disove nagrade“ za kompletan pesnički opus, nagrade „Desanka Maksimović“ za ukupan doprinos srpskoj poeziji, kao i nemačke nagrade „Hubert Burda“ za mladu evropsku poeziju.
Pesme Ane Ristović prevođene su na brojne jezike i zastupljene su u više domaćih i stranih antologija. Pojedinačne knjige izabranih pesama objavljene su joj na engleskom, nemačkom, slovenačkom, slovačkom, makedonskom, mađarskom i poljskom jeziku. Njena knjiga izabranih pesama objavljena je u Americi, pod nazivom Directions for Use (prevodioci Maja i Stiven Teref) i našla se 2017. godine među finalistima prestižne američke nagrade National Book Critics Award koja se dodeljuje najboljim knjigama američkih i inostranih pisaca u protekloj godini. Bavi se i prevođenjem sa slovenačkog jezika s kojeg je do sada prevela više od 40 knjiga savremene slovenačke proze i poezije. Tokom 2018-2019. provela je godinu dana u Berlinu na rezidencijalnoj stipendiji za pisce i umetnike koju dodeljuje nemačka DAAD fondacija. Ana Ristović živi u Beogradu.