Roman Vide Ognjenović Posmatrač ptica (Arhipelag, 2010) nalazi se među osam najčitanijih knjiga u javnim bibliotekama u Srbiji u 2011. godini, pokazuju rezultati istraživanja čitanosti knjiga u 149 javnih biblioteka u Srbiji.
Arhipelag je već objavio dva izdanja romana Posmatrač ptica, za koji je autorka nedavno dobila nagradu “Kočićevo pero”.
Za objavljivanje romana Posmatrač ptica zauinteresovani su izdavači iz Italije, Mađarske, Grčke, Bugarske i Makedonije.
Posmatrač ptica je uzbudljiva priča modernih vremena, roman u čijim se glasovima sabiraju iskustva jednog doba i prelamaju neka od najvažnijih pitanja privatnih i javnih istorija savremenog trenutka. Roman Vide Ognjenović ispunjavaju velika i snažna priča, junaci izuzetnih sudbina, dubina pripovedačkog humora i snaga pripovedanja.
U središtu ovog izuzetnog romana, u koji je stala je čitava druga polovina XX veka, nalazi se junak izukrštanog i uskomešanog identiteta, ali čitalac prati i priče o Ruskom zaštitnom korpusu i belim Rusima – emigrantima u Srbiji, o istoriji železnice u Srbiji, o progonima i umetnosti, o Beogradu u vreme i posle Drugog svetskog rata, o Okudžavi i Visockom, o ljubavi i svevidećem oku policije.