Vesna Goldsvorti održaće uvodno predavanje na 4. međunarodnoj konferenciji Katedre za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu (ELLSEE) u petak 7. decembra u Sali Heroja na Filološkom fakultetu sa početkom u 11 časova.
Vesna Goldsvorti je redovni profesor engleske književnosti i kreativnog pisanja na Kingstonskom univerzitetu u Londonu.
Arhipelag je početkom juna objavio knjigu pesama Vesne Goldsvorti Solunski anđeo, za koju  je ova autorka dobila nagradu „Robert Krošou“. Tajms je ovu knjigu uvrstio među deset najboljih pesničkih knjiga u 2011. godini.
Dve prethodne knjige Vesne Goldsvorti, studija Izmišljanje Ruritanije i romansirani memoari Černobiljske jagode, postigle su veliki evropski uspeh.