Novi Sad, 1. decembra 2014. – Memoari Dragoljuba Mićunovića Život u nevremenu, objavljeni u dva toma u izdanju Arhipelaga, predstavljeni su na tribini koja je održana u Amfiteatru zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.
O memoarima Dragoljuba Mićunovića, koji obuhvataju period od početka tridesetih godina do 5. oktobra 2000. i formiranja vlade Zorana Đinđića, govorili su dr Bojan Pajtić, Vida Ognjenović, dr Momčilo Grubač i Gojko Božović, glavni urednik Arhipelaga.
– Dok sam pisao ove memoare, želeo sam da prikažem događaje i ljude u njima što je moguće vernije i uvek se pozivajući na činjenice i dokumente. Preispitivao sam svoje sećanje i suočavao se sa mnogobrojnim izazovima u svom životu. Jednog sam se uvek držao: proveravao sam činjenice o čemu god da govorim i imao sam na umu da ne može biti da nije bilo ono što je bilo – rekao je Dragoljub Mićunović pred prepunim amfiteatrom zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.