Beograd, 12. januara 2021. – Priča Jelene Lengold „Jasmin i smrt“ objavljena je na portugalskom jeziku u književnom časopisu O Redentor do Mundo u državi Mozambik. Priču je na portugalski jezik prevela Sandra Tamele.
Jelena Lengold by Stanislav Milojković2Priča Jelene Lengold objavljena je u okviru izdanja ovog časopisa koje predstavlja antologiju savremenih priča koje su dobile razne međunarodne nagrade.
Priča Jelene Lengold „Jasmin i smrt“ dobila je Nagradu čitalaca Evropske unije za najbolju evropsku priču na konkursu koji je održan 2018. godine, a uključivao je sve dotadašnje dobitnike Evropske nagrade za književnost.
Priča „Jasmin i smrt“ prevedena je na više evropskih jezika i objavljena u više izdanja u različitim evropskim i vanevropskim zemljama.
Knjige Jelene Lengold objavljene su u prevodu na jedanaest jezika.