Beograd, 8. jula 2015. – U izdanju Arhipelaga objavljena je knjiga Nahrani me, knjiga priča Romana Simića, jednog od najznačajnijih savremenih hrvatskih pripovedača.
Priče u knjizi Nahrani me sugestivno i uzbudljivo pripovedaju o savremenom urbanom iskustvu, o ljubavi, o porodičnom životu i iskustvu roditeljstva, ali i o iskustvu života sa aktuelnom istorijom i burnim tranzicijskim izazovima. Simićeve priče istražuju intimnih svetova i porodičnog života i roditeljstva u susretu sa iskušenjima svakodnevice i velikih priča koje dolaze sa svih strana.
Pripovedajući o ljubavi bez koje nije moguće, a sa kojom nije lako, ove priče, ispunjene i slikama ljubavne žudnje i scenama patnje zbog ljubavi, govore i o tome kako ljubav počinje i kada se završava. U ovim pričama ljubavi i tajanstva, žudnje i traganja za mogućim mirom uvek se otkriva napetost koja im daje posebnu snagu i neodoljivu dramaturgiju.
Istinski suočene sa najprovokativnijim pitanjima stvarnosti, priče Romana Simića pogađaju u samo središte savremenog života otkrivajući velike lomove društvenih i istorijskih procesa i njihove posledice u unutrašnjim, emotivnim svetovima svojih junaka.
Za knjigu Nahrani me Roman Simić je dobio Nagradu „Kiklop“ za najbolju proznu knjigu godine u Hrvatskoj i Nagradu „Ranko Marinković“.
Simićeve priče uvrštene su u više antologija i pregleda hrvatske proze, a prevođene su na desetak jezika.
– Trudim se da pišem samo kada ima šta reći i da uvek mogu da stojim iza toga. Nekako ispada da je tema mojih priča najčešće ljubav, odnos dvoje ljudi, njihovo razumevanje i to čudo koje ih uvlači u zajedničku priču. Ali ja se u pričama ne zadržavam samo na toj ljubavi, mene zanimaju najrazličitija lica ljubavi, i onda kada ona nestaje, kada nas ograničava, kada nas potiskuje, kada pokazuje svoju mračnu stranu – kaže Roman Simić povodom Arhipelagovog izdanja knjige priča Nahrani me.
Arhipelag je ranije objavio i Simićevu knjigu priča U što se zaljubljujemo, za koju je pisac svojevremeno dobio Nagradu Jutarnjeg lista za najbolju hrvatsku proznu knjigu godine i koja je prevedena na nemački, španski, slovenački i makedonski jezik.