Beograd, 17. marta 2015. – Kapitalno važna istoriografska studija Ljubodraga Dimića Jugoslavija i Hladni rat, objavljena nedavno u izdanju Arhipelaga, biće predstavljena u sredu 18. marta u Maloj sali Kolarčeve zadužbine s početkom u 19,30 časova.
O knjizi Jugoslavija i Hladni rat govoriće dr Mira Radojević, dr Dragan Bogetić, dr Jovan Čavoški, dr Aleksandar Životić i izdavač Gojko Božović. O nastanku ove knjige i istraživanjima koja su joj prethodila govoriće i dr Ljubodrag Dimić.
Knjiga Ljubodraga Dimića Jugoslavija i Hladni rat predstavlja sveobuhvatno istraživanje uloge Jugoslavije i spoljne politike Josipa Broza Tita u velikim krizama Hladnog rata od Informbiroa 1948. i mađarske revolucije 1956, preko Pokreta nesvrstanih i Čehoslovačke 1968, do hladnoratovskih izazova sedamdesetih godina. Polazeći od jugoslovensko-sovjetskih odnosa tokom četrdesetih, kao i odnosa Tita i Staljina, a potom Tita i Hruščova, Dimić istražuje međunarodni kontekst pojave nesvrstanih i pojedine upečatljive primere spoljne politike Josipa Broza, kao što su Indija, Burma ili Alžir, sve do kraja šezdesetih i početka sedamdesetih u kojima prepoznaje izazove nove jugoslovenske spoljnopolitičke orijentacije.
Utemeljena na novim istraživanjima u nekoliko velikih svetskih arhiva, na nepoznatoj građi i prodornim tumačenja jednog od vodećih savremenih srpskih istoričara, knjiga Jugoslavija i Hladni rat označava novo preispitivanje Hladnog rata kao istorijskog procesa dugog nekoliko decenija, ali i kao važnog iskustva za sadašnji trenutak i za budućnost.