Beograd, 27. maja 2016. – Razgovor pripovedača Mihajla Pantića sa svojim prevodiocima obeležiće 41. Međunarodne beogradske prevodilačke susrete. Pantić će na okruglom stolu razgovarati sa prevodiocima svojih knjiga o njihovim iskustvima i izazovima  u prevođenju savremene proze. Svoja iskustva u prevođenju dela Mihajla Pantića razmeniće Alen Kapon (Francuska), Dimitar Baševski (Makedonija), Oksana Mikitenko (Ukrajina), Rusanka Ljapova (Bugarska), Viktorija Radič (Mađarska) i Žela Georgijeva (Bugarska). Razgovor vodi Alen Kapon.
Priče Mihajla Pantića prevedene su na dvadesetak jezika i uvrštene su u mnoge antologije u Srbiji i svetu. Posebna izdanja Pantićevih knjiga priča objavljena su na francuskom, engleskom, ruskom, nemačkom, bugarskom, ukrajinskom, slovenačkom, slovačkom, makedonskom i mađarskom jeziku. Najprevođenije knjige Mihajla Pantića su knjige Novobeogradske priče i Ako je to ljubav.
Međunarodni beogradski prevodilački susreti, 41. po redu, održavaju se od 27. do 29. maja u organizaciji Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Tema ovogodišnji Beogradskih prevodilačkih susreta jeste Novo prevođenje klasikaDostići i prevazići. U tri ciklusa razgovora na ovu temu prevodioci će posebnu pažnju posvetiti pitanjima savremenih prevoda već prevedenih i etabliranih dela klasične književnosti, kao i pitanjima klasika u školskoj lektiri i klasika dvadesetog veka kao buduće klasike književnosti.