Beograd, 28. marta 2018. – Istoriografska knjiga Miloša Bruna Beograd u Velikom ratu: očima savremenika, koja je objavljena nedavno u izdanju Arhipelaga, biće predstavljena na Festivalu humanističke literature Pazi šta čitaš u četvrtak 29. marta s početkom u 13 časova u Galeriji ULUS-a (Knez Mihailova 37).
U razgovoru o knjizi Beograd u Velikom ratu: očima savremenika učestvuju dr Dmitar Tasić i glavni urednik Arhipelaga Gojko Božović, kao i autor.
Beograd u Velikom ratu: očima savremenika je prva društvena istorija Beograda u Prvom svetskom ratu. Knjiga Miloša Bruna nastala je kroz trogodišnji istraživački rad u kojem je raznorodna građa tretirana kao izvor za proučavanje svakodnevnog života stanovništva Beograda tokom Prvog svetskog rata. Autor se opredelio za istraživanje slike rata iz ugla običnog čoveka. Došavši u dodir sa štampom, dokumentima i različitom vrstom artefakata, Brun je, između ostalog, žamor ulice, odjeke kafanskih abrova, pijačno gunđanje na visoke cene preselio na hartiju i pokušao da upotpuni znanja o burnoj prošlosti Beograda.
pazistacitas34343434Brunovo istraživanje arhiva i građe, dnevnika i memoara, novina i književnih tekstova donosi uzbudljivu i po mnogo čemu nepoznatu sliku o životu u Beogradu u Prvom svetskom ratu od predratne krize do oslobođenja, od sudbine odbeglih, nestalih i ostalih do priča o solidarnosti, od snabdevanja do kulture i sporta pod okupacijom.
Oblikovana kao jedinstvena priča data kroz svedočenja savremenika, knjiga Beograd u Velikom ratu: očima savremenika daje odgovore na pitanja kako je izgledala svakodnevica Beograda u Velikom ratu, kako su se ljudi zabavljali, školovali, lečili i radili u Beogradu u vreme okupacije, kako su izgledale novine, šta su radila deca, kako je izgledao jedan običan dan u Beogradu u doba okupacije.
Miloš Brun je diplomirao istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Polje njegovog interesovanja su društveni i kulturni život Beograda, srpska štampa druge polovine 19. i prve polovine 20. veka kao i očuvanje spomeničke baštine srpske prestonice.