Beograd, 19. decembra 2019. – Razgovor o novoj knjizi Nebojše Vladisavljevića Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra održaće se u Institutu za evropske studije u petak 20. decembra s početkom u 12 časova.
Кnjiga Nebojše Vladisavljevića Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra, objavljena nedavno u izdanju Arhipelaga, na sistematičan, argumentovan i provokativan način raspravlja o decenijskom usponu demokratije u Srbiji i o ponovom povratku u autoritarni poredak.
Nebojša Vladisavljević 2Nebojša Vladisavljević predaje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu od 2008. godine. Osnovne studije je završio na Fakultetu političkih nauka, a master i doktorske studije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (London School of Economics and Political Science, LSE). Posle doktorskih studija, predavao je uporednu politiku i regulaciju etničkih sukoba na poslediplomskim studijama Departmana za političke nauke Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE Fellow in Comparative Politics, 2004–2008). Na Fakultetu političkih nauka je vanredni profesor i predaje na predmetima o političkim ustanovama i političkom životu Srbije i balkanskih država i uporednoj demokratizaciji. Istražuje autoritarizam i demokratizaciju, društvene pokrete i revolucije, nacionalizam i regulaciju nacionalnih i etničkih sukoba, ustavni dizajn u novim demokratijama i podeljenim društvima i ulogu medija u demokratizaciji.
Predavanje se održava u biblioteci Instituta za evropske studije, Trg Nikole Pašića 11, sprat 3, kabinet 105.