Novi Sad, 2. marta 2020. – Razgovor o romanima Davida Grosmana Život se sa mnom mnogo poigrao i Avrama Jošue Pet godišnjih doba održan je večeras u Jevrejskoj opštini Novi Sad.
O Grosmanovom i Jošiunom romanu, objavljenim u izdanju Arhipelaga, govorili su Gojko Božović i Dušica Stojanović Čvorić, koja je ova dva romana prevela sa hebrejskog na srpski jezik.
Avram B. Josua Pet godisnjih dobaU zanimljivom i sadržajnom razgovoru članovi Jevrejske opštine Novi Sad govorili su o svojim sećanjima na Evu Panić Nahir, junakinju Grosmanovog romana Život se sa mnom mnogo poigrao, a neki od njih pokazali su i svoje fotografije nastali u susretima sa Grosmanovom junakinjom.
– Grosman je napisao veliku priču o jednoj od paradigmatičnih sudbina XX veka. Njegovu junakinju život je lomio i poigravao se sa njom, ali je nije slomio, ona je odbranila svoje ljudsko dostojanstvo i u Drugom svetskom ratu, i na Golom otoku, i u policijskim istragama i procesima, i pod progonima i osudama. Avram Jošua je u romanu Pet godišnjih doba napisao izuzetno snažnu intimnu, porodičnu, ljubavnu priču o muškarcu koji pati zbog smrti svoje žene i o svemu onome što mu se događa u svakodnevnom životu i u unutrašnjem svetu u prvih pet godišnjih doba posle njene smrti. Mada su pisci različitih poetika, Grosmana i Jošuu povezuje srodan odnos prema priči i uverenje da roman mora da ima snažnog junaka u svom središtu – rekao je Gojko Božović.