Beograd, 27. decembra 2018. – Roman Jelene Lengold Odustajanje, koji je objavljen u Arhipelagu u dva izdanja u toku 2018. godine, uvršćen je u širi izbor za NIN-ovu nagradu za roman godine.
Jelena Lengold by Stanislav Milojković2Odluku o širem izboru doneo je Žiri u sastavu: Tamara Krstić, Marjan Čakarević, Branko Kukić, Ivan Milenković i Zoran Paunović (predsednik) na sastanku održanom 24. decembra.
U širem izboru nalazi se 31 roman izabran između 201 romana koji su poslati na adresu redakcije NIN-a.
Uži izbor Žiri će objaviti 3. januara 2019. godine.