Beograd, 13. januara 2015. – Roman Lasla Blaškovića Madonin nakit biće objavljen na engleskom jeziku do početka oktobra ove godine u okviru projekta Foruma slovenskih kultura i edicije 100 slovenskih romana kojim će se dela iz edicije objavljivati i promovisati i na jezicima izvan slovenskog jezičkog i kulturnog kruga.
Pored romana Lasla Blaškovića Madonin nakit, u 2015. godini će na engleskom jeziku biti objavljeni i roman slovenačkog pisca Draga Jančara Podsmešljiva požuda i makedonskog pisca Dimitra Baševskog Bunar, da bi potom ova tri romana bila objavljena i na portugalskom jeziku. Izdavač romana na engleskom i na portugalskom jeziku je Forum slovenskih kultura u partnerskoj saradnji sa izdavačima iz Engleske i sa portugalskog govornog područja.
Roman Madonin nakit biće objavljen na engleskom jeziku u prevodu Randala A. Mejdžora.
Blaškovićev roman Madonin nakit izabran je među deset najboljih srpskih romana napisanih posle pada Berlinskog zida koji su sastavni deo antologijske edicije 100 slovenskih romana.
Roman Madonin nakit objavljen je na slovačkom jeziku, a uskoro će se pojaviti i njegovo slovenačko izdanje.
Novi roman Lasla Blaškovića Razbrajalica objavljen je nedavno u izdanju Arhipelaga i Zavoda za kulturu Vojvodine.