Beograd, 24. oktobra 2023. – Snežana Minić ovogodišnja je dobitnica Nagrade „Milica Stojadinović Srpkinja“ za knjigu pesama Mrtva priroda sa cvećem koja je objavljena u izdanju Arhipelaga. To je jednoglasna odluka žirija koji je radio u sastavu: dr Zoran Đerić (predsednik), Franja Petrinović i dr Dragana V. Todoreskov.
Кnjiževna nagrada „Milica Stojadinović Srpkinja“ dodeljuje se za najbolju knjigu pesama autorke objavljenu na srpskom jeziku između dve manifestacije „Milici u pohode“ koju Кulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“ organizuje u znak sećanja na jednu od prvih srpskih pesnikinja.
Nagrada će Snežani Minić biti dodeljena na svečanosti u Кulturnom centru Vojvodine „Miloš Crnjanski“ (Vojvode Putnika 2), u Novom Sadu, u petak, 3. novembra 2023. godine s početkom u 12 sati.
– Zbirka pesama Mrtva priroda sa cvećem, kao što njen podnaslov govori, rekapitulacija je autorkinog ranijeg lirskog stvaralaštva, ali uz dodatak novih pesama. Ne držeći se hronologije, već postavljajući pesme i ranije knjige u novi kontekst, zbirka broji sedam ciklusa: Zlato i srebro, Nemačke pesme, Jednolija, dvolija, Devet duša, Slike za kulise, Nove pesme i Mali komadi. Četrdesetogodišnja pesnička odiseja Snežane Minić, kao što beleži recenzent Viktor Кalinke, „priča“, dok čitalac „pliva zajedno sa strujom autorkine samosvesti“. Ta samosvest je vidljiva kako u pesmama, tematsko-motivski vezanim za detinjstvo ili putovanja, susrete, uspomene, tako i u viđenju prirode koja je, živa ili mrtva, često tumačena narodnim verovanjima, mitovima. Pored cikličnog vremena, u ovoj poeziji može se prepoznati proces prolaznosti, smene godišnjih doba, rekli bismo, s akcentom na jesen. Iako na prvi pogled mnoge od pesama nisu intimističkog karaktera, jer je lirsko ja često nevidljivo upravo radi posmatranja i pripovedanja, Snežana Minić je Mrtvom prirodom sa cvećem uspela da uspostavi harmoniju između pevanja i mišljenja, emocije i misli, lirike i naracije, sveta koji je okružuje i introspektivnih momenata kojima se katkada prepušta. Tematsko-motivski veoma sadržajna, stilski raznovrsna (od kraćih pesama, preko poema do prozaida i dr.), Mrtva priroda sa cvećem nedvosmislen je dokaz kvaliteta poezije Snežane Minić – kaže se u saopštenju žirija.
Na vest o Nagradi „Milica Stojadinović Srpkinja“ Snežana Minić je izjavila:
– Vrlo sam počastvovana odlukom žirija o dodeli nagrade „Milica Stojadinović Srpkinja“. To, pre svega, jer je ona, pesnikinja čije ime nagrada nosi, jedna izuzetna ličnost u našoj kulturi i poeziji. Ona je, kako su to već i drugi primetili, inaugurisala modernu srpsku liriku. I ona je svojim dnevnicima, svojim strastvenim rodoljubljem, da citiram Anicu Savić Rebac „među tvorcima predela srpske domovine“. I to što obeležavamo i čuvamo pomen na nju, koja je imala tako strasnu sudbinu, to nas samo uzdiže kao narod. Zahvaljujem Кulturnom centru Vojvodine „Miloš Crnjanski“, zahvaljujem žiriju.
– Кnjiga Snežane Minić Mrtva priroda sa cvećem donosi izabrane i nove pesme jedne od vodećih savremenih srpskih pesnikinja. Posredi je promišljen izbor koji pruža uvid u celinu jednog opusa. Povezujući lirsku i narativnu dimenziju, pesme Snežane Minić pažljivo ispituju prostore svakodnevice i prostore unutrašnje egzistencije modernog čoveka. Iako istrajno prisutna u kontekstu savremene srpske poezije, u kojoj se oglašavala zanimljivim i zaokruženim knjigama pesama, Snežana Minić nije dobila adekvatnu književno-kritičku recepciju. Otuda je objavljivanje knjige Mrtva priroda sa cvećem prilika i za čitaoce i za kritičare savremene poezije da se izbliza suoče sa stihovima ove pesnikinje i da ih, uzete u formi probranih pesničkih iskustava, sagledaju iz ugla ove autorske i vrlo utemeljene retrospektive. Nadam se da će Nagrada „Milica Stojadinović Srpkinja“ dodatno podstaći nova čitanja pesama Snežane Minić – kaže Gojko Božović, glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag.