Beograd, 15. oktobra 2015. – Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag raspisali su konkurs za godišnju nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana.
Nagrada se odnosi na diplomske, master i magistarske radove ili doktorske disertacije koji su odbranjeni u toku poslednjih pet godina, ili su u procesu odbrane, na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i na neobjavljene monografije autora iz pomenutih zemalja. Nagrada se odnosi i na akademske radove državljana balkanskih zemalja odbranjene u inostranstvu na engleskom jeziku, kao i na njihove neobjavljene radove napisane na engleskom jeziku.
Biće prihvaćeni samo radovi koji se bave temama sa teritorije bar jedne od navedenih zemalja, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka. Kandidati moraju imati manje od 40 godina u trenutku podnošenja rada.
Radovi u PDF ili Word formatu treba da budu poslati na e-mail adresu: price@arhipelag.rs najkasnije do 1. marta 2016. godine.
Najbolji rad će izabrati žiri u sastavu: Mihail Arandarenko (profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu), Gojko Božović (glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag), Boško Mijatović (predsednik Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu) i Branko Milanović (profesor na Postdiplomskom centru, City University of New York).
Najbolji rad će, uz eventualna skraćenja dogovorena sa autorom, biti objavljen u ediciji Summa Izdavačke kuće Arhipelag, a njegov autor će dobiti nagradu od 2.000 evra.
Odluka o najboljem radu biće doneta u aprilu, a izdavanje knjige i svečanost uručivanja nagrade očekuju se u junu 2016. godine.