Beograd, 20. maja 2015. – Vladislav Bajac upravo se vratio iz Londona gde je imao dva zapažena javna nastupa. Na poziv tri Univerziteta – Kardif, Bristol i London – priključio se istraživanju na temu prevođenja i objavljivanja književnosti sa tzv. manjih jezika na tzv. veće jezike. Bajac je učestvovao u radionici pod nazivom Koreografija prevođenja u kojoj je stručnoj i široj publici predstavio svoja izdavačka, prevodilačka i autorska iskustva na ovu temu. Najveći deo svog govora, održanog u Britanskoj biblioteci, posvetio je Geopoetikinoj ediciji srpskih autora na engleskom jeziku Srpska proza u prevodu, ali i drugim vidovima objavljivanja i prevođenja. Za potrebe istraživanja ovih univerziteta dao je i obiman intervju na istu temu koji će biti uvršten u završne materijale. Drugi deo nadstupa bio je posvećen njegovim ličnim spisateljskim iskustvima sa prevodiocima i inostranim izdavačima. Ceo nastup bio je pripojen programu Evropska književna noć koju već više godina organizuje Britanska biblioteka. Bajac je i prošle godine bio gost Britanske biblioteke u kojoj je tada predstavio britansko izdanje romana Hamam Balkanija, a zatim na posebnoj sesiji tada imao predavanje na temu izdavaštva na Balkanu.
Drugi nastup na sadašnjem gostovanju u Londonu sastojao se iz predstavljanja britanskog izdanja romana Hamam Balkanija (Istros Buks) u Konvej Holu (Institut za etiku) u organizaciji njegovog britanskog izdavača i Srpske biblioteke pri Fulam biblioteci u Londonu. Publika na oba mesta pokazala je izuzetno zanimanje za Bajčeve istupe i vrlo ozbiljno i naširoko učestvovala u diskusiji s njim.