Aleš Šteger – Na kraju napisano

Moj susret sa izbeglicama, 2.

Aleš Šteger

Arhipelag magazin ekskluzivno objavljuje novi odlomak iz teksta Aleša Štegera koji je nastao u neformalnom izbegličkom kampu pored Beogradske autobuske stanice u nedelju 2. avgusta tokom 12 sati javnog pisanja o velikoj izbegličkoj drami našeg vremena. Ostrvo brodolomnika ispred autobuske stanice u Beogradu. više informacija »

Aleš Šteger – Na kraju napisano

Moj susret sa izbeglicama

Aleš Šteger

Arhipelag magazin ekskluzivno objavljuje odlomak iz teksta Aleša Štegera koji je nastao u neformalnom izbegličkom kampu pored Beogradske autobuske stanice u nedelju 2. avgusta tokom 12 sati javnog pisanja o velikoj izbegličkoj drami našeg vremena. Život u koferima. Život u rancima, u vrećama za spavanje, u pokidanim šatorima. Život u čekanju na život. više informacija »

Sesar Antonio Molina – Putopis

Ulica San Nikolo (Trst)

Sesar Antonio Molina

Posmatram ovu ulicu, ulicu života: „Život nije ni ružan ni lep, ali je originalan!“ više informacija »

4. Beogradski festival evropske književnosti

Književnost na sceni

Četvrti Beogradski festival evropske književnosti donosi četiri celovečernja multimedijalna književna programa: sedam čitanja, četiri projekcije filmova, jedan panel o savremenoj kulturi i jednu izložbu grafika. više informacija »

Ana Ristović – Intervju

Stvarnost vas dotiče, o njoj morate nešto progovoriti

Ana Ristović

Svuda je dominantna potreba za prezentacijom, dok je, sa druge strane, ljudska usamljenost i otuđenost sve veća. više informacija »

Drago Jančar – Intervju

Ovaj trenutak, u kome sada živim, nikada ne bih promenio za bilo koje drugo vreme

Drago Jančar

Nije lako pisati knjige kao što je Te noći sam je video, jer je posredi dodir tajanstvenih, mračnih i opasnih područja. Pišući o tome, ulazite u najmračnije i najizazovnije zone ljudske svesti. više informacija »

Jozef Haslinger – Esej

Književnost i sloboda

Jozef Haslinger

Od duhova koje smo prizvali ne možemo više da se otarasimo. više informacija »

Nikolas Lezard – Kritika

Danilo Kiš je jedan od najvećih u svom veku

Nikolas Lezard

"Enciklopedija mrtvih" je jedna od najdirljivijih priča koje sam ikada pročitao. Kiš je jedan od onih pisaca za koje osećate da su na vašoj strani. više informacija »

Vida Ognjenović – Esej

Svet Balkana

Vida Ognjenović

Balkan jeste reljef mojih proznih tema. više informacija »

Erik Hobsbaum – Esej

Kraj kulture

Erik Hobsbaum

Šta se to zbilo s građanskom civilizacijom? više informacija »