Ne stoj kraj mog groba i ne pati

Meri Elizabet Fraj

Slavna pesma Meri Elizabet Fraj u prepevu Dušana Vojnovića.

Beograd, 26. avgusta 2021.

Ne stoj kraj mog groba i ne pati.
Ja tamo nisam. Ja neću zaspati.
Ja sam hiljadu vetrova sada,
Ja sam sneg što lagano pada.
Ja sam blagi pljusak koji stiže,
Ja sam žitno polje što klasje podiže.
Ja sam u jutarnjem miru,
Ja sam u ljupkom piru
Prelepih ptica što po nebu jezde,
Ja sam sjaj što bacaju zvezde.
Ja sam cvet što latice probi,
Ja sam u tihoj sobi.
Ja sam u ptici, što peva u Sremu,
Ja sam u lepom svemu.
Ne stoj kraj mog groba i ne plači,
Ja umro nisam. Nit’ to išta znači.

Prepev: Dušan Vojnović
Strazbur, avgust 2021. godine

Napomena prevodioca: Pesma Meri Elizabet Fraj (1905-2004) „Ne stoj kraj mog groba i ne pati“ jedna je od najpopularnijih pesama na engleskom jeziku. Dugo se nije znalo ko je napisao ovu pesmu, da bi se tek pred kraj prošlog veka utvrdilo da je autorka žena koja se zove Meri Elizabet Frej. Mada i dalje psotoje sporadična osporavanja autorstva, danas se uglavnom smatra da je Meri Elizabet Fraj autorka ove pesme utehe i stoičkog mira.
Zbog svoje velike moći da pomogne ljudima da prevaziđu gubitak najbližih (kao i da se suoče sa smrću uopšte), pesma je doživela veliku popularnost i imala značajan uticaj na popularnu kulturu u SAD i Velikoj Britaniji. nešto slično dogodilo se potom i svuda gde je uspešno prepevana.
Pesma „Ne stoj kraj mog groba i ne pati“ postoji u stotinama različitih verzija, a ova koju sam prepevao je, po kazivanju same autorke, originalna verzija.