Džozef S. Naj – Esej

Snouden

Džozef S. Naj

Pisac knjige Budućnost moći o izboru između bezbednosti i slobode. Da li su SAD licemerne, kao što Rusija, Kina i druge zemlje tvrde? više informacija »

Ratko Dangubić – Razgovor

U pitanju su ljudi

Ratko Dangubić

Izbeglice su eho svakog naroda koji nestaje ili se vraća. Moj Lazar iz je jedan od miliona onih koji veruju da je ambijent bitan za utemeljenje priče. On potiče iz jedne ne uvek, ni po svemu tipične beogradske porodice: nema sumnje da se u toj kući živelo iznad proseka. On zbog toga i sedi u svojoj kući, oronuloj kući roditelja u centru Beograda, koju napušta i ne napušta, svestan, čak i da se vrati, da u njoj nema nikoga ko može da ga sačeka raširenih ruka. Ta kuća je više od mesta gde se rađalo i umiralo, to nije napušten brod koji pluta na pučini. Nema tu važnih stvari osim Lazarevog pritajenog osećanja krivice. više informacija »

Kris Pauer – Esej

Šulc je moj Bog

Kris Pauer

Kiš je je­dan od naj­ve­ćih evrop­skih pi­sa­ca po­sle­rat­nog pe­ri­o­da, ali nje­go­va reputaci­ja u ze­mlja­ma en­gle­skog go­vor­nog pod­ruč­ja ni­je ona­kva ka­kvu za­slu­žu­je. Ki­šo­vo de­lo cr­pi ogrom­nu sna­gu iz po­ku­ša­ja da osvo­ji stvar­nost pre­pra­vlja­njem doku­men­tar­ne isti­ne. više informacija »

Jelena Lengold – Razgovor

Trenutak na nevidljivoj prepreci

Jelena Lengold

„Kao što je svaka ljubav priča za sebe, tako i svako pripovedanje o ljubavi može da donese nešto novo. Ja volim da uhvatim trenutak u kom se ljudska sudbina slama na nekom pitanju, na nekoj nevidljivoj prepreci, na nekom iznenadnom uvidu. I volim da su to stvari koje spolja nisu uvek očigledne, koje se dešavaju iznutra, u čoveku, u njegovim najtajnijim predelima", kaže Jelena Lengold u ekskluzivnom razgovoru za Arhipelag magazin. više informacija »

Goce Smilevski – Esej

Zašto Spinoza?

Goce Smilevski

Samo pisanje je čin usamljenosti. A možda i potreba za prevladavanjem usamljenosti. Potreba za razgovorom. Upravo zato i ovaj razgovor. Upravo zato i Razgovor sa Spinozom. Eto, zato Spinoza. više informacija »

2. Beogradski festival evropske književnosti

Četiri multimedijalna književna programa

Nedelja vrhunske književnosti. Retrospektiva filmova nastalih po savremenoj književnosti. Izložba Herbert. više informacija »

Igor Štiks i Srećko Horvat – Esej

Prema utopiji demokracije*

Igor Štiks i Srećko Horvat

Ozbiljna rasprava o političkim i utopijskim potencijalima demokracije potrebna je više nego ikad prije.„Sve se mora mijenjati kako bi sve ostalo isto.“ No je li doista tako? više informacija »

Florans Noavil – Intervju

Ja sam poslednja Singerova izabranica

Florans Noavil

O Singeru uoči dolaska u Beograd. "Singer je neprestano bio između dve stvari: između dve (ako ne i tri) žene, između dva sveta (stari i novi), dve zemlje (Poljska i Amerika), između dva jezika (jidiš i engleski). više informacija »

Sesar Antonio Molina – Intervju

Ponavljamo greške zbog kojih su drugi već patili pre nas

Sesar Antonio Molina

Andrić nas uči da razumemo Balkan koji je „mesto gde se stvara više istorije nego što se može podneti“. Naši savremenici su oni s kojima se razumemo i s kojim možemo da razgovaramo, svejedno iz koje da su oni epohe ili doba. više informacija »

Jelena Rosić – Esej

Moć reči

Jelena Rosić

Reč povodom dodele Nagrade "Srevan Sremac" za knjigu godine na srpskom jeziku. više informacija »