Beograd, 21. novembra 2016. – Deset godina velike međunarodne edicije 100 slovenskih romana obeleženo je svečano i radno na nekoliko događaja koji su upravo završeni u Ljubljani, gde je i sedište Foruma slovenskih kultura, pokrovitelja ovog projekta.
Na glavnoj svečanosti u čast deset godina edicije 100 slovenskih romana, koja je održana u Slovenskoj filharmoniji u Ljubljani pod pokroviteljstvom ministra kulture Antona Peršaka, o rezultatima ove edicije govorili su Andreja Rihter, direktorka Foruma slovenskih kultura, i ministar Peršak. Na velikoj međunarodnoj književnoj večeri učestovalo je osam pisaca čiji su romani zastupljeni u ediciji 100 slovenskih romana: Vida Ognjenović, Roman Senčin (Rusija), Dimitar Baševski (Makedonija), Svetoslav Nahum (Bugarska), Vlado Žabot (Slovenija), Nada Gašić (Hrvatska), Miodrag Popović (Crna Gora) i Monika Kompanikova (Slovačka). U muzičkom delu svečanosti nastupili su slovenačka sopranistkinja Katarina Kobal, srpska pijanistkinja Irina Milivojević i rusko-slovenačka violinistkinja Nadežda Tokareva, izvodeći dela klasičnih i modernih kompozitora iz slovenskih zemalja.
Forum slovenskih kultura dodelio je povodom deset godina edicije 100 slovenskih romana posebna priznanja institucijama i pojedincima zaslužnim za rad Foruma i za ostvarivanje cijeva ove edicije. Arhipelag je dobio priznanje za poseban doprinos razvoju i realizaciji edicije 100 slovenskih romana kao najbolji izdavač ove edicije. U ime Arhipelaga, priznanje je primio Gojko Božović, glavni urednik ove izdavačke kuće.
Pisci edicije 100 slovenskih romana imali su živ i zanimljiv susret i razgovor sa studentima i profesorima slavistike na ljubljanskom Univerzitetu.
U radnom delu obeležavanja deset godina edicije 100 slovenskih romana održana je sednica Uredničkog borda ove edicije. Urednički bord je zaključio da je edicija 100 slovenskih romana u desetogodišnjem periodu od kada je osnovana, suočavajući se sa različitim kulturnim i društvenim izazovima, oblikovala dragocen model književne i kulturne saradnje, kao i prepoznatljivu platformu za međunarodnu promociju slovenskih književnosti. U narednoj godini edicija 100 slovenskih romana biće predstavljena na međunarodnim sajmovima knjiga u Lajpcigu, Pekingu, Moskvi, Frankfurtu i Beogradu, gde će čitaocima biti prezentovana i njena izdanja na engleskom jeziku. U čast deset godina edicije 100 slovenskih romana svim nacionalnim bibliotekama slovenskih zemalja biće poklonjen po jedan komplet do sada objavljenih romana na različitim slovenskim jezicima. U toku 2017. godine Forum slovenskih kultura, u saradnji sa nacionalnim izdavačima edicije i nacionalnim bibliotekama slovenskih zemalja, organizovaće veliku međunarodnu turneju pisaca edicije 100 slovenskih romana u deset evropskih gradova.
Edicija 100 slovenskih romana je najveći međunarodni kulturni, književni i promotivni projekat slovenske literature, pa tako i najveći projekat u koji je trenutno uključena srpska književnost.
Ključni cilj edicije 100 slovenskih romana jeste, u prvom redu, podsticanje međusobnog prevođenja slovenskih književnosti i kultura, kao i osmišljeno predstavljanje najboljih primera modernog slovenskog romana na velikim svetskim jezicima. Da bi se postigao ovaj cilj, bilo je neophodno oblikovati antologiju romana pisanih i objavljenih na slovenskim jezicima posle pada Berlinskog zida. Takva antologija, retka u ukupnom evropskom izdavaštvu, dobijena je u reprezentativnoj ediciji 100 slovenskih romana.
Pored produbljivanja postojećih ili uspostavljanja pokidanih kulturnih i književnih veza među slovenskim zemljama i kulturama, posle decenija obeleženih promenama državnog poretka, društvenog sistema, državnim dezintegracijama, kao i tranzicijom, edicija 100 slovenskih romana zamišljena je i kao podsticaj stvaranju nove generacije prevodilaca sa slovenskih jezika.
Edicija 100 slovenskih romana je reprezentativni, antologijski projekat koji je izazvao dosta pažnje kulturne javnosti i izvan slovenskih zemalja. Knjige iz edicije 100 slovenskih romana počele su prethodnih meseci da izlaze u okviru edicije SLAWA i na engleskom i portugalskom jeziku, a narednih meseci jedan izbor iz ove edicije biće objavljen i na španskom jeziku.
Arhipelag je najaktivniji nacionalni izdavač edicije 100 slovenskih romana. Knjige u srpskom izdanju ove edicije izazvale su veliku pažnju čitalaca, pogotovu roman slavne ruske književnice Ljudmile Ulicke Slučaj Kukocki, roman provokativnog ruskog pisca Alekseja Slapovskog Prvi drugi dolazak, romani slovenačkih pisaca Draga Jančara, Janija Virka, Suzane Tratnik, Ferija Lainščeka ili Vlada Žabota, romani makedonskih autora Goceta Smilevskog, Dimitra Baševskog ili Slobodana Mickovića ili romani slovačkih pisaca Dušana Mitane i Antona Balaža.