Beograd, 3. maja 2018. – Duško Lopandić, pisac knjige Evropska unija između nacije i globalizacije, koja je pre nekoliko meseci objavljena u izdanju Arhipelaga, održaće u toku maja u Maloj sali Kolarčeve zadužbine četiri predavanja o Evropi između kriza i reformi.
Ciklus predavanja Duška Lopandića počinje u ponedeljak 7. maja u 18 časova. Predavanja će se održavati svakog ponedeljka u toku maja u isto vreme.
Tema prvog predavanja Duška Lopandića iz ovog ciklusa jeste Sedam decenija evropske integracije. Na ovom predavanju Lopandić će dati prikaz idejnih osnova evropske integracije, evolucije evropskih regionalnih organizacija (Savet Evrope, Evropska zajednica za ugalj i čelik, EEZ, Evropska unija) i etapa u razvoju EU od Pariskih i Rimskih ugovora, preko Jedinstvenog evropskog akta, ugovora iz Mastrihta, Amsterdama, Nice i Lisabona, kao i predstaviti osnovne institucije EU (Savet ministara, Komisija, Parlament i dr) i osnovna pitanja „evropejstva“: vrednosti, politički sistem, evropski identitet, teorije integracije, nacija i integracija.
Dusko Lopandic Evropske integracije između nacije i globalizacijeNa drugom predavanju, Kriza Evropske unije i perspektive njene konsolidacije (14. maja u 18 časova), Lopandić će govoriti o razvoju evropske integracije u XXI veku i pojavi višestruke i dugotrajne krize EU: kriza institucija i kriza identiteta (referendumi u Francuskoj, Holandiji i dr), ekonomska kriza i kriza razvoja, imigraciona kriza i egzistencijalna kriza EU – između Bregzita i reformi Unije.
Treće predavanje Duška Lopandića, Naši evropejci i ideje o Evropi i evropskoj integraciji u Srbiji/Jugoslaviji (21. maja u 18 časova), posvećeno je Balkanu i Evropi u XIX, XX i XXI veku – između bliskih istorijskih trendova, razlika i konvergencije. Posebnu pažnju u u ovom predavanju Lopandić će posvetiti srpskim „evropejcima“ na marginama i u centru politike – Dositej i Vuk, naučnici i političari XIX veka, Mitrinović, socijalisti, komunisti, liberali.
Završno predavanja iz ovog ciklusa, Perspektive proširenja EU, Zapadni Balkan i Srbija (28. maja u 18 časova), posvećeno je jednoj od najizazovnijih savremenih političkih tema – od sedam etapa širenja Unije i četiri etape evropeizacije u srpskoj istoriji do puteva evropeizacije Srbije u XXI veku: pridruživanje, pregovaranje, kandidatura, poglavlja i perspektiva.
Lopandićeva knjiga Evropska unija između nacije i globalizacije pokrenula je važne i aktuelne teme i privukla pažnju kako profesionalnih krugova, tako i šireg kruga čitalaca.