Beograd, 11. marta 2014. – Drinka Gojković, jedan od najznačajnijih savremenih prevodilaca u srpskoj kulturi, ovogodišnji je dobitnik nagrade “Fridrih Gundolf” koju dodeljuje Nemačka akademija za jezik i književnost za predstavljanje nemačke kulture u inostranstvu.
Drinka Gojković je objavila mnogobrojne prevode, između ostalih, prevode dela Georga Bihnera, Jozefa Rota, Hansa Magnusa Encensbergera, Petera Handkea, Mihaela Krigera, Klemensa Mejera, Haralda Vajnriha, Volkera Kloca, Volfa Lepenisa.
Jedan od novijih prevoda Drinke Gojković jeste prvi prevod na srpski jezik romana Jozefa Rota Kapucinska grobnica (Arhipelag, 2010).