Izdavačka kuća Arhipelag potpisala je ekskluzivni ugovor sa Džonom Ralstonom Solom, jednim od najuti­caj­ni­jih savremenih mislilaca, poznatim kanadskim romansijerom i predsednikom Međuna­rod­nog PEN, o objavljivanju srpskog izdanja njegove najznačajnije knjige Propast globalizma i po­novno izumevanje sveta.

Knjiga Propast globalizma i po­novno izumevanje sveta prevedena je na sve veće svetske jezike, a na nekima od njih je doživela i više izdanja. Arhipelag će ovu knji­gu u prevodu Alena Bešića i Igora Cvijanovića objaviti početkom septembra, kada će Džon Ralston Sol biti gost Beograda povodom Svetskog kongresa PEN.

Knjiga Propast globalizma i po­novno izumevanje sveta je ključno delo Džona Ralstona Sola. Po mišljenju kritike, lucidna i proročka knjiga Propast globalizma i po­novno izumevanje sveta je jedna od najvažnijih knjiga za razumevanje našeg vremena.

U ovoj knjizi Džon Ralston Sol pokazuje da su gotovo sve reakcije na krizu koja je zvanično započela 2008. godine jedva malo više od komentarisanja postojećeg stanja. Prema Solu, osnovna greška je u tome što se veruje da je svetsku krizu izazvala finansijska kriza. Sol smatra da je kriza daleko šira i mnogo dublja, a da su njeni izvori dalekosežni i složeni. Ukoliko se bavimo samo finansijskom krizom, kaže Sol, u tom slučaju ostajemo u starom globalističkom sistemu koji je već prevaziđen.

Globalizam počiva da uverenju da će nacionalne države gubiti na značaju i da će ekonomija presudno odrediti tok događaja, dok će rast u međunarodnoj trgovini potpomagati razvoj tržišta, ukinuti siromaštvo i podstaći zamenu diktatura demokratijama. Prema Solu, uspesi globalizma su zadivljujući rast u svetskoj trgovini i neočekivana pojava Indije i Kine kojima je, kako kaže autor, suđeno da postanu supersile XXI veka. Međutim, propast globalizma ostavila je haotičan vakuum: u SAD su odlučni da ignorišu sve nedvosmislenije međunarodne kritike, u Evropi se javljaju problemi kao što su rasizam, terorizam i obnavljanje nacionalizama, dok se na drugim tačkama sveta kao goruća pitanja nameću problem afričkog duga, AIDS, epidemije, fundamentalizam, terorizam ili dramatično siromaštvo. Knjiga Džona Ralstona Sola Propast globalizma i po­novno izumevanje sveta na uzbudljiv i pronicljiv način pokazuje šta se dogodilo sa našim svetom.