Beograd, 27. aprila 2017. – Nova knjiga Gorana Nikolića Razbijanje ekonomskih mitova upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga i Instituta za evropske studije u ediciji Summa.
Razbijanje ekonomskih mitova je knjiga o ekonomskim mitovima i legendama, o poluskrivenim ekonomskim fenomenima, o posledicama usporavanja tehnološkog progresa, o ekonomskim i društvenim istinama i zabludama, kao i o tome zbog čega su ekonomske prognoze, po pravilu, ružičaste. U središtu Nikolićeve pažnje je kriza ekonomskih mitova, različitih stavova i uverenja koji su vremenom postali temeljna mesta mnogih zvaničnih ekonomskih politika i vrlo raširenih ekonomskih tumačenja društvenih pojava.
Goran Nikolić daje provokativne, smele i analitične odgovore na neka od ključnih ekonomskih i društvenih pitanja savremenog trenutka: Kakva je ekonomska stvarnost Srbije danas? Da li će današnja omladina morati da radi (skoro) do smrti? Koliko je potrebno nejednakosti za ekonomski razvoj? Da li je globalna ekonomija dobro mesto za male privrede? Kako birači utiču na bankrot države? Da li nas pokreću samo ekonomski motivi? Da li su Srbi danas srećniji nego pre deceniju? Zašto se usporio tehnološki napredak? Da li moguće održati brz ekonomski rast iz prethodnih 50 godina? Da li će se siromašne zemlje približiti dohotku bogatih? Da li će nove tehnologije ugroziti radnike? Zašto se osipa srednja klasa? Zašto će naša deca lako naći posao? Zašto je Zapad razvijen a mi nismo? Zašto nacionalno homogene države imaju brži ekonomski rast? Zašto su zemlje bez mora siromašnije? Da li je demografsko pražnjenje i starenje populacije Srbije izuzetak ili evropski trend? Sledi li vladavina gerontokratije? Kolika je energetska zavisnost Srbije? Da li pozitivni efekti stranih investicija nadmašuju negativne?
Goran NikolićOdgovori Gorana Nikolića predstavljaju neposredan susret sa stvarnošću i činjenicama, procesima i akterima koji tu stvarnost oblikuju.
– Pred vama je monografija, tačnije skup tematski bliskih celina i tekstova, koja je pokušaj da se razjasne poluskrivreni ekonomski fenomeni. Kroz celu monografiju koja je pred vama pokušavam da se „obračunam“ s društveno ukorenjenim ekonomskim mitovima ili zabludama. Cilj je da se javnost upozna s pravim značenjima raznih ekonomskih pojava, njihovim realnim efektima, bez njihovog precenjivanja ili potcenjivanja – kaže Goran Nikolić povodom svoje nove knjige.
Ekonomista Goran Nikolić (1974) radi u Institutu za evropske studije u Beogradu. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova i studija. Autor je šest monografija, pored ostalih: Kurs dinara i devizna politika Kraljevine JugoslavijePokazatelji spoljnotrgovinske razmene Srbije sa EU i svetomEkonomija krize. Nikolić objavlјuje konjunkturne analize, posebno izučava strukture spolјnotrgovinske razmene Srbije (ukupne i s EU), analizira tendencije kursa dinara i platnog bilansa, istražuje uticaj evropskih integracija na spolјnotrgovinske tokove, te se bavi analizama međunarodne ekonomije, kao i ekonomskom istorijom. Povremeni je kolumnista domaćih dnevnih i nedelјnih listova. Živi u Beogradu.