Beograd, 29. maja 2019. – Vladislav Bajac, pisac romana Hamam Balkanija, održaće večeras predavanje o Mehmed-paši Sokoloviću u Turskom kulturnom centru u Beogradu (Dobračina 38).
Predavanje na temu Mehmed-paša Sokolović: Istanbul i Beograd (Identitet ljudi gradova) počinje u 19 časova.
U središtu romana Hamam Balkanija jeste priča o Mehmed-paši Sokoloviću i, istovremeno, priča o identitetu. Roman Hamam Balkanija je uzbudljiva i promišljena priču o dva istorijska vremena i o junacima smeštenim u prostoru između dva identiteta. Istorijska vremena romana Hamam Balkanija jesu XVI vek i naše doba.
Bajac IstanbulJunaci ove snažne proze u kojoj se lične drame pretapaju sa dramatičnim istorijskim događajima su Mehmed-paša Sokolović i kodža Mimar Sinan, Sulejman Veličanstveni i veliki vezir Rustem-paša, ali i u našem vremenu slavni turski pisac Orhan Pamuk i Vladislav Bajac, Alberto Mangel i Alen Ginzberg, Lenard Koen i Sjon, Alan Stivel i vođa ETA Raul T., Čedomil Veljačić i Geri Snajder… Komponovan tako da se u njemu naizmenično smenjuju XVI vek i naše vreme, ćirilična i latinična poglavlja, roman Vladislava Bajca je izvrsno napisana proza o identitetu i o dvojstvima koji se otvaraju u njegovim istorijskim junacima i u izmišljenim junacima sa stvarnim imenima. U ovom romanu ne susreću se samo dva sveta, već ono što je mnogo teže – dva sveta u jednom te istom čoveku. Ali se ovde na izuzetan način sreću i dva grada – Istanbul i Beograd.
Roman Vladislava Bajca objavljen je u Arhipelagu u 9 izdanja na srpskom jeziku, a preveden je na 15 jezika među kojima su i engleski, kineski, arapski, nemački, francuski, ruski, turski i italijanski jezik. Za roman Hamam Balkanija Vladislav Bajac dobio je više nagrada, među kojima su i Nagrada „Isidora Sekulić“ za najbolju knjigu godine i Nagrada „Balkanika“ za najbolju knjigu objavljenu na Balkanu u 2007. i 2008. godini.