Vrbas, 3. aprila 2024. – Razgovor o romanu Nikole Šante Zlatno zvonce, koji je objavljen u izdanju Arhipelaga i Ruskog slova iz Novog Sada, održaće se u Narodnoj biblioteci „Danilo Kiš“ u Vrbasu 3. aprila s početkom u 18 časova.
U razgovoru o romanu Zlatno zvonce učestvuju: Radmila Gikić, Irina Hardi Кovačević, Boris Varga, Gojko Božović i autor.
Nikola Šanta će razgovarati sa čitaocima i čitati odlomke iz svog romana.
Novi roman poznatog novosadskog romansijera Nikole Šante Zlatno zvonce kroz sudbinu nekoliko savremenih junaka govori o ljubavi i smrti, o prijateljstvu i izdaji, o istini i obmani, o stvarnosti i emocijama.
Kroz vlastite dijaloge i kroz neobične vlastite izbore junaci romana Zlatno zvonce stavljaju na iskušenje svoje razumevanje savremenog sveta u vrtoglavim promenama.
Tako se roman o prijateljstvu preobražava u roman o ljubavi, a roman o ljubavi postaje složena priča o svetu kakav junaci Zlatnog zvonca nisu ni slutili.