Beograd, 29. decembra 2017. – Roman Vide Ognjenović Maksimum i roman Srđana V. Tešina Gori gori gori, koji su objavljeni u izdanju Arhipelaga, uvršćeni su u širi izbor za NIN-ovu nagradu za roman godine.
Vida Ognjenovic Maksimum Srđan V. Tešin Gori gori gori
Od 179 romana koji su poslati na razmatranje NIN-ov žiri kritike izabrao je na sednici održanoj 25. decembra 33 romana za širi izbor. Uži izbor za NIN-ovu nagradu biće objavljen 4. januara 2018. godine.
NIN-ov žiri radi u sastavu: Tamara Krstić, Jasmina Vrbavac, Zoran Paunović, Mihajlo Pantić i Božo Koprivica (predsednik).