Božo Stojanović


Biblioteka:Summa

Žanr:Ekonomska istorija

Format:14x21

Broj strana:216

ISBN:978-86-523-0395-3

Povez:Tvrdi


Cena:995,50 din.

Cena za članove kluba čitalaca Arhipelag:697 din.


Životna i intelektualna biografija Nikole Mirkovića (1915-1944).
Rođen u Jagodini na početku Prvog svetskog rata, Nikola Mirković je poginuo pri kraju Drugog svetskog rata, nedaleko od Visa, u bombardovanju nemačke avijacije.
Iako je živeo kratko, Mirković je ostavio impresivan opus u oblasti ekonomske nauke i političke publicistike, najvećim delom ostvaren u poslednjim godinama života u vodećim naučnim časopisima u SAD.
Tokom Drugog svetskog rata Mirković je bio ekonomski savetnik jugoslovenske vlade, šef Kancelarije za posleratnu ekonomsku obnovu Jugoslavije, član Ekonomskog komiteta Informacionog ureda Ujedinjenih nacija.
Ključne teme Nikole Mirkovića u njegovom ekonomskom opusu su: ekonomska teorija, tokovi svetske trgovine, italijanska privreda između dva svetska rata i politička ekonomija italijanskog fašizma, demografski problemi Jugoslavije, ekonomska istorija Dubrovnika.
Božo Stojanović rekonstruiše i od zaborava otrže život i delo Nikole Mirkovića, mladog čoveka velike intelektualne radoznalosti i ostvarenosti, ali i zaustavljenog uspona.

O autoru

Božo Stojanović (1964) je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanju je redovnog profesora. Predmeti njegovog naučnog interesovanja su metodologija društvenih nauka, istorija ekonomske misli, teorija igara, mikroekonomija, „austrijska“ teorija, ekonomija rada, ekonomija tranzicije. Član je uređivačkog odbora časopisa Panoeconomicus i Economic Annals. U Službenom glasniku pokrenuo je ediciju „Velikani ekonomske misli“ u okviru koje je priredio za štampu knjige Karla Mengera, Fridriha fon Hajeka, Jozefa Šumpetera i Mansura Olsona. Pored većeg broja... više informacija »

Za nastavak čitanja

Nikola Mirković: Zaustavljeni uspon


Životna i intelektualna biografija Nikole Mirkovića (1915-1944). Rođen u Jagodini na početku Prvog svetskog rata, Nikola Mirković je poginuo pri...
više informacija »

Ideje u vremenu


Beleške posvećenog čitaoca. Eseji i kritike o ključnim knjigama iz političke filozofije i teorije, ekonomske teorije i politike, društvene...
više informacija »